Disclaimer

Algemeen

ProLevel Domotica stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. ProLevel Domotica doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Copywrite

De intellectuele eigensdomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan ProLevel Domotica. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar niet ProLevel Domotica websites. ProLevel Domotica is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Email

Door ProLevel Domotica per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. ProLevel Domotica staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy

ProLevel Domotica respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt. ProLevel Domotica stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. ProLevel Domotica sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.