PROLEVEL DOMOTICA  VOOR ADVIES / VERKOOP / INTEGRATIE / INSTALLATIE / SERVICE

“ProLevel Domotica heeft alles in huis om ieder domotica project van groot tot klein tot een goed einde te brengen.”

– Alles van A tot Z voor uw domotica project, groot of klein. Consultancy | Verkoop | Ontwerp | Project Management | Installatie | Ingebruikstelling | Service –

Consultancy

ConsultancyNa een consultancy traject ontvangt u van ons een rapport met uw wensen en de haalbaarheid hiervan binnen uw budget en tevens een advies of en zo ja wat mee te nemen in het traject.

Hoewel consultancy meestal onderdeel van een project is, kunt u ons natuurlijk ook apart voor een of meerdere specifieke onderdelen inhuren. Wij zullen u dan proberen op voorhand een raming te geven van de eventuele kosten en zullen die op nacalculatie basis in rekening brengen.

Wil u meer weten of heeft u vragen? Klik dan hier en wij bellen u voor een afspraak!

Wij luisteren naar uw wensen en op basis van uw levensstijl, gezinssituatie en budget stellen wij een wensenlijst op als uitgangspunt voor het verdere project. Uiteraard zullen deze wensen nader ingevuld en aangepast worden gedurende het project.

Binnen een haalbaarheidsonderzoek wordt met name bekeken of en zo ja welke wensen meegenomen worden binnen het verdere traject rekening houdend met uw gezinssituatie, uw levensstijl en uw budget. Sommige zaken kunnen wel maar bevorderen de leefbaarheid niet of zijn gewoon relatief te duur om te realiseren. Wij zijn daar graag eerlijk in, maar uiteindelijk bepaalt u wat wel en niet gebeurd natuurlijk.

Wij houden graag samen met u uw huidige domotica systeem tegen het licht. Voldoet het nog aan uw wensen? Wellicht wilt u het systeem uitbreiden en wilt u graag weten of dat mogelijk is of dat het vervangen dient te worden. U krijgt van ons een onafhankelijk en gedegen advies waar u eventueel verder kunt.

U heeft een of meerdere aanbiedingen liggen voor een domotica systeem en u heeft hulp nodig om een gedegen en verantwoorde keus te maken? Wij ondersteunen u graag als onafhankelijk adviseur. Natuurlijk kunnen wij nadien als u dat wenst ook een voorstel uitbrengen.

Verkoop

VerkoopConsultancy en verkoop zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij kunnen zonder de resultaten die de consultancy oplevert geen gedegen oplossing aanbieden die aansluit op uw wensen en budget. Wij kunnen u deze diensten dan ook niet los van consultancy aanbieden.

Wilt u meer weten? Klik dan hier dan bellen wij u voor een afspraak.

Wij gaan concreet bepalen welke oplossingen uw wensen, zoals die door consultancy zijn bepaald, zo goed mogelijk integreren in uw nieuwe domotica systeem. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met het beschikbare budget. Mochten er zaken binnen uw budget niet te realiseren zijn dan geven wij dat duidelijk aan en zullen we deze opnemen als meerprijs opties. Soms is het verstandig het systeem op te hakken in verschillende fasen om budget technische redenen. We doen dan wel alle voorbereidingen, maar de fysieke plaatsing stellen we dan uit tot het moment dat er aanvullend budget beschikbaar is. Het systeem dient dan modulair/schaalbaar opgebouwd te worden.

Wij zullen de door ons bedachte oplossingen aan u presenteren om basis van de globale wensenlijst en een kosten raming voor het totale project afgeven. Dit stuk is het initiële praatstuk om te kijken of dit globaal overeenkomst met uw ideeën en budget.

Indien tijdens de eerste presentatie van de door ons gekozen oplossing en bijbehorende kosten raming zaken naar boven komen die aangepast dienen te worden dan zullen wij dat in deze fase doen. Na afloop van deze aanpassingsronde, of twee indien nodig, zou er een document moeten liggen waarin uw wensen globaal vastliggen als mede de daarbij behorende kosten. Op dit document zegt u in principe ja voordat wij concreet alles gaan uitwerken in detail. Natuurlijk kunnen er in dat stadium nog allerlei zaken naar voren komen die u zich in eerste instantie niet had bedacht of bij nader inzien toch anders zou willen hebben. Natuurlijk kan dat altijd, maar wij zullen dan tevens altijd even toelichten of dit financiële consequenties heeft.

Ontwerp

OntwerpIn de ontwerpfase worden uw wensen zo veel mogelijk tot in detail in kaart gebracht. Deze fase is dan ook onlosmakelijk verbonden met in ieder geval de consultancy fase.

U kunt het traject hierna wel met een ander verdergaan indien u dat wenst. U ontvangt van ons dan tegen een urenvergoeding een gedetailleerde beschrijving van uw wensen per ruimte, een systeem ontwerp en een bekabeling- en aansluitschema. Dit dient u echter wel van te voren kenbaar te maken, want dan zullen wij het project hierop aanpassen.

Wil u meer weten? Klik dan hier en wij bellen u voor een afspraak.

Binnen het functioneel ontwerp zullen wij zoveel mogelijk in detail uw wensen per ruimte vastleggen. Het afgerond functioneel ontwerp geeft dus naderhand tot in detail weer welke zaken u per ruimte met uw domotica systeem wilt kunnen regelen. Dit document dient als uitganspunt voor het systeem ontwerp.

Het systeem ontwerp geeft, met als basis het functioneel ontwerp, tot in detail weer welke componenten waar geplaatst zullen worden per ruimte. Het systeem ontwerp zorgt dat de juiste hardware per ruimte aanwezig is om de gedefinieerde functionaliteiten uit het functioneel ontwerp mogelijk te maken. Het systeem ontwerp is de basis van het bekabeling- en aansluitschema.

Het bekabelings- en aansluitschema geeft, met als basis het systeem ontwerp, precies aan welke kabels van waar naar waar moeten en hoe ze op de diverse componenten aangesloten moeten worden. Met deze schema’s kunnen elektriciens aan het werk om de benodigde leidingen te leggen en kabels te trekken. tevens kunnen zij ze voorzien van de benodigde labels, zodat de aansluitploeg weet welke kabel wat is. Met de aansluitschema’s in de hand kunnen de installatie monteurs de diverse componenten op de juiste manier plaatsen en aansluiten.

Project management

Project managementProject management neemt het project over nadat dit in de ontwerpfase tot in detail is uitgewerkt. De project manager zal samen met eventuele derde partijen een planning maken, wanneer welk onderdeel voltooid zal worden. Tevens zal de project manager eventuele bouwvergaderingen bijwonen om te zorgen dat uw domotica project vlekkeloos verloopt. Hij is vanaf dat moment tot de eindoplevering uw eerste aanspreekpunt.

Tuurlijk kunt u ons ook inhuren om uw belangen te behartigen als onafhankelijke projectmanager in door andere partijen uit te voeren werkzaamheden. Wij nemen u dan zo veel mogelijk alle werkzaamheden uit handen en zorgen dat uw domotica project zo wordt opgeleverd als u op voorhand heeft bedacht.

Wilt u meer weten? Klik dan hier en wij bellen u voor een afspraak.

De projectmanager zal, nadat de ontwerpfase is afgerond, het projectleiding overnemen en tot aan de eindoplevering uw aanspreekpunt blijven. Hij zal ervoor zorgen dat er een planning komt in samenspraak met andere derden partijen. Tevens is hij er voor verantwoordelijk dat uw systeem conform het ontwerp wordt opgeleverd. Eventuele wijzigingen, vertragingen, meerkosten, etc. zal hij met u bespreken en kortsluiten. Zo heeft u gedurende het gehele project een centraal aanspreekpunt ten aanzien van uw domotica project.

De project manager zal met alle betrokken partijen afspraken maken ten aanzien van de planning. Wanneer is wat voltooid? Wie doet wat! Hij zal het timemanagement in de gaten houden en zorgen dat iedereen weet wat ie moet doen en wanneer. Eventuele afwijkingen zal hij direct terugkoppelen met u. Hij is uw centrale aanspreekpunt.

De project manager zal namens het domotica project indien nodig een of meerdere bouwvergaderingen bijwonen om ervoor te zorgen dat alle partijen weten wat er moet gebeuren.

Installatie

InstallatieIn de installatie fase gaan onze installatie monteurs aan het werk om, afhankelijk van welke zaken u aan ons heeft overgelaten, draden te trekken en te labelen, het afmonteren en aansluiten van schakelmateriaal, het plaatsen van de componenten en het doen van de basis programmering voor zover noodzakelijk.

Wilt u uw eigen elektriciens de bekabeling laten doen? Dat kan natuurlijk. Of wilt u juist dat wij dat doen in andermans project? Alles is mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden.

Meer weten? Klik hier en wij bellen u voor een afspraak?

Indien wij de bekabeling verzorgen, dan zullen onze elektriciens wanneer dat nodig is zorgen dat, aan de hand van het bekabelingsschema, de juiste leidingen en kabels er komen en dat ze afdoende gelabeld worden voor de afmontage en aansluitfase.

In deze fase zullen de juiste stekkers op de juiste kabels zitten en dat ze zo zijn afgemonteerd dat de kabels klaar zijn voor gebruik. Verder zal het schakelmateriaal in deze fase gemonteerd worden.

Alle componenten, zoals controllers, touchscreens, televisies, luidsprekers, etc,. worden in deze fase door onze gespecialiseerde  monteurs geplaatst en aangesloten.

Indien nodig zullen onze monteurs een basis configuratie doen zodat alle componenten op werking kunnen worden getest. Het domotica systeem is nu voor 80% gereed.

Ingebruikstelling

IngebruikstellingDit is de fase waarin de eerste overdracht aan de eindgebruiker gaat plaats vinden. Allereerst lopen programmeurs onsite of op afstand de gehele programmering na aan de hand van het functioneel ontwerp. Zo zorgen zij ervoor dat alles wordt opgeleverd zoals op voorhand bepaald. Tevens wordt onsite gekeken naar de optimalisatie van  beeld- en geluidsinstellingen en de gebruikerservaring. Als alles goed lijkt te functioneren zal er een eerste oplevering plaatsvinden. De klant krijgt een volledige uitleg van het systeem en haar mogelijkheden en gaat gedurende een maand met systeem aan de slag. gedurende die tijd worden even geen wijzigingen doorgevoerd in het systeem. Dit om de klant de kans te geven te wennen aan het systeem en eventuele tekortkomingen te signaleren. Na deze maand zullen eventuele uitbreidingen of verbeteringen worden doorgevoerd.

Een programmeur zal de gehele programmering nalopen aan de hand van het functioneel ontwerp. Per ruimte zal hij nagaan of alle bedachte scenes en controles aanwezig zijn en werken.

Gedurende de optimalisatie fase zullen engineers ter plaatsen de audio- en video instellingen optimaliseren en kijken of het gebruiksgemak voldoende gewaarborgd is. Indien nodig zullen zij in samenspraak met programmeurs kleine wijzigingen laten aanbrengen om het gebruikersgemak te vergrootten.

Dit is de eerste oplevering aan de klant. We lopen per ruimte de functionaliteiten langs en geven een korte uitleg, daarna mag de klant gedurende een maand het systeem zelf ontdekken. We brengen even geen wijzigingen aan, tenzij het niet anders kan, zodat de klant even in alle rust het systeem kan ontdekken en leren kennen. Na deze maand zullen eventuele uitbreidingen of wijzigingen doorgevoerd worden waarvan de klant aangeeft dat hij ze gewijzigd of anders wil hebben. Hierna zal het systeem overgedragen worden aan service.

Service / Beheer / Onderhoud

ServiceService zal na 3 maanden zorgen dat er een final check met de klant plaatsvindt en de puntjes op de i zetten. Het project is afgerond, vanaf nu wordt het genieten. Met service kan een servicecontract worden afgesloten op basis van uw wensen en behoeften of het nu 5x8h of 7x24h alles is mogelijk.

Wil u meer weten over onze service contracten, eventueel ook op uw bestaande domotica systeem, klik dan hier en wij bellen u voor een afspraak.

U ontvangt van ons een map met daarin al uw producthandleidingen en garantieverklaringen van het domotica systeem voor als het nodig mocht zijn.

Op alle door ons geïnstalleerde systemen kunt u een servicecontract afsluiten. Wij proberen ieder servicecontract zo veel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Ook op door derden geïnstalleerde systemen kunnen wij na een grondige check en onder voorwaarden in onderhoud nemen. Wilt u meer weten over onze onderhoudscontracten neem dan even contact op.

Drie maanden na oplevering van ieder project zal een service medewerker contact met u opnemen om een laatste finale check te doen of alles naar wens is. Wellicht zetten we nog even de puntjes op de i en dan kunt u gaan genieten van uw fantastische nieuwe aanwinst.