Privacy Policy

Tot stand gekomen op 24 februari 2016.

Privacy Policy van ProLevel Trading Company h.o.d.n. ProLevel Domotica, hierna te noemen ProLevel Domotica, gevestigd aan St. Rumoldusstraat 10c, 6001 VV, te Weert, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 59822643. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ProLevel Domotica.

Doeleinden van gebruik
Verstrekking aan derden
Gegevensbeveiliging
Beveiligde verbinding
Cookies
Links naar andere websites
Inzage

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ProLevel Domotica in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. ProLevel Domotica gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;

Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ProLevel Domotica, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw gegevens worden om uw order te kunnen vervoeren doorgegeven aan PostNL, DHL, UPS of GLS, naar gelang welke transporteur gekozen wordt voor de afhandeling van uw order.

Gegevensbeveiliging

ProLevel Domotica maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Beveiligde verbinding

In uw persoonlijke omgeving en tijdens het bestellen en betalen op onze website maken wij gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Dit kunt u in uw browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https. 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. ProLevel Domotica is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van ProLevel Domotica vallen.

Inzage

U mag ProLevel Domotica vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ProLevel Domotica verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via een mail naar administratie@proleveldomotica.com